Waltzer–Zeitz-sukuseuran jäsentietolomake

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Anewald Waltzerin (s. 1720) ja hänen puolisonsa Anna Catharina Zeitzin (s. 1718) sekä Johan Jürgen Zeitzin (s. noin 1720) ja hänen puolisonsa Ingeborg Pehrsdotterin (s. noin 1740) sekä jokainen henkilö, joka avioliiton kautta on liittynyt sukuun.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut liittymismaksunsa sukuseuralle. Saatuaan ilmoittautumisen lähettää sukuseura jäsenmaksusta maksulomakkeen. Erillistä ilmoitusta jäseneksi merkitsemisestä ei lähetetä. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kolmen vuoden välein kokoontuva sukuseuran varsinainen sukukokous. Jäseniltä, jotka eivät ennen tilikauden alkua ole täyttäneet kahdeksaatoista vuotta, ei peritä jäsenmaksua.

Sähköinen lomake

Klikkaa oheista linkkiä ja saat esille sähköisen ilmoittautumislomakkeen. Täytä se, allekirjoita sekä lähetä.

Paperilomake

Alla oleva lomake on kuva, jonka voit kopioida tietokoneellesi, tulostaa ja täyttää käsin sekä lähettää postitse osoitteeseen,

Eila Lähdesmäki, Rasintie 270, 31640 Humppila

e-mail: eila.lahdesmaki@surffi.net

puh, 040 835 7925